pl en de

PASKI DO FORMÓWKI PROFILOWANE 0,045 mm

PASKI DO FORMÓWKI PROFILOWANE 0,038 mm

PASKI DO FORMÓWKI PROFILOWANE 0,030 mm

PASKI DO FORMÓWKI T£OCZONE 0,045 mm

PASKI DO FORMÓWKI T£OCZONE 0,038 mm

PASKI DO FORMÓWKI T£OCZONE 0,030 mm

£Y¯KI WYCISKOWE

SIATKI NA BEZZÊBIE

FORMÓWKI

NARZÊDZIA DO IMPLANTÓW

TRZYMADE£KA

05-075 WARSZAWA ul. Napierskiego 12 tel/fax: 022 773 51 53, 022 610 36 87, 022 831 36 12
www.konopka3.com biuro@konopka3.com